Klimadata fra eKlima

eKlima er en ekstern tilgang til Meteorologisk institutt sin klimadatabase.

På eKlima kan man blant annet hente observasjoner, døgnverdier, og månedsverdier fra samtlige av Meteorologisk institutt sine målestasjoner. 

For tiden har denne tjenesten begrenset tilgang, se info her.

Noen av produktene:

  • Tidsserier
  • Normaler
  • Regionale serier med trendberegning
  • Homogeniserte serier med trendberegninger
  • Returperioder for ekstreme nedbørhendelser
  • Statistikk for korttidsnedbør
  • Vindroser
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet