Publisert: 26.01.2008

Verdt å varsle om

Cecilie Mauritzen er en varsler. Hun sa fra før det var verken stuerent eller hipt. Det har vært krevende. Men hun drives av pliktfølelse og en overbevisning om at tiden er i ferd med å renne ut. Hun må fortelle om det hun vet.


av Pernille Thapa, informasjonsseksjonen  

En skjult klimaendring

Cecilie Mauritzen, Ph.D. MIT, USA.

Cecilie Mauritzen forsker på havets rolle i klimautviklingen. Og hun er bekymret. - Økt drivhuseffekt innebærer at mindre solenergi slipper ut av atmosfæren. Resultatet er global oppvarming. Det meste av den ekstra energien blir tatt opp i havet slik at vannet varmes opp, som igjen smelter isen, som påvirker saltinnholdet, som endrer strømforholdene osv. Dette er storskala havsirkulasjon. Her kan det skjule seg en betydelig klimaendring som vi bare har begynt å se konsekvensene av. Cecilie er vennlig og hverdagslig og dypt alvorlig på samme tid.

Havet er termostaten vår

- Ta Golfstrømmen. Varmt vann strømmer fra tropiske farvann og nordover, hvor det kjøles ned og tar turen tilbake over Atlanteren. Havstrømmer regulerer temperaturen, og påvirker ikke bare vær og klima, men alt liv i havet. De har en foretrukken rytme, som rett og slett er en funksjon av fysiske lover. Vi frykter at denne frekvensen forrykkes som følge av den globale oppvarmingen. Det kan i verste fall få katastrofale konsekvenser.

Hemmeligheter i havet

Denne seaglideren kan fjernstyres, og brukes til målinger i havet. (Klikk på bildet for større versjon.)
- En del ting kan vi si med stor sikkerhet. Når temperaturen øker vil vannstanden øke. Vann utvider seg når det varmes opp og tar dermed større plass. Varmere hav bidrar til hyppigere ekstremvær. Voldsomme uvær kan oppstå når varmt havvann møter kaldere luft.

 

Men det er mange uløste gåter og mye vi ikke vet. Vi oseanografer som forsker på de fysiske prosessene i havet, har langt færre data til rådighet enn meteorologene har. Det skyldes blant annet at det er vanskelig og fryktelig dyrt å gjøre direkte målinger av hastighet på strømningene i store havbasseng. Derfor gjør vi målinger av temperatur og salt, som kan brukes til å beregne effekter av klimaendringen på havsirkulasjonen.

Stadig på farten

Cecilie Mauritzen leder fire internasjonale forskningsprosjekter. Hun sitter i FNs klimapanel. Og så forsøker hun å finne tid til å formidle det hun vet. Hun har reist land og strand rundt for å spre kunnskap om klimaendringene. - Jeg mener at det er for stor avstand mellom forskning og politikk, sier Cecilie. Vi i forskningsmiljøene vet nok til at til å hevde at situasjonen krever omfattende politiske tiltak. Slik sett er FN-arbeidet vært viktig og det har vært en flott oppgave å fortelle folk rundt i landet om hva vi jobber med og det vi vet. Trykket på politikerne må vokse frem parallelt med en økende bevissthet i befolkningen.

Varsku her!

I følge Wikipedia er en varsler en person som avdekker og varsler om kritikkverdige forhold eller ulovligheter i selskaper, organisasjoner eller offentlige institusjoner der vedkommende er ansatt eller involvert. Jorden er en organisasjon vi alle er involvert i og avhengig av, og Cecilie Mauritzen roper varsku på vegne av oss alle. Men hun er ingen enslig svale. De aller fleste av hennes forskerkollegaer verden rundt er samstemte når det gjelder de store linjene i klimaprognosene. Det finnes riktignok ennå noen som avviser at menneskene er med på å påvirke det globale klimaet. Men det finnes jo fremdeles noen som tror at jorda er flat også.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet