Publisert: 24.06.2008

Portrett: Mariken Homleid

Presisjon i et tilsynelatende kaos. Atmosfæren er forutsigbar fordi den oppfører seg i henhold til fysiske lover. Kjenner vi forholdene på et tidspunkt, kan vi ved hjelp av kunnskap om naturlovene beregne tilstanden et stykke frem i tid ganske nøyaktig. Hvor presist et værvarsel er, avhenger blant annet av værsituasjonen.

av Pernille Thapa, kommunikasjon

Mariken Homleid, Dr. Scient fra UiO. Foto: Bård Gudim.

Mariken Homleid forsker på kvalitet. - For å lage et værvarsel tar man utgangspunkt i observasjoner. Målinger av lufttrykk, temperatur, luftfuktighet og vindens retning og styrke gjøres til faste tider fra bakkestasjoner og radiosonder. I tillegg får vi stadig mer data fra satellitter. Disse observasjonene er utgangspunkt for beregningene som forteller hvordan været vil utvikle seg, forklarer hun.

Maskinens fortreffelighet

- Observasjonene mates inn i en numerisk værprognosemodell, som i realiteten er mange kompliserte ligninger i et dataprogram. Modellen beskriver hvordan havet og atmosfæren kontinuerlig påvirkes av solen og av hverandre. Ligningene løses av en tungregnemaskin, og resultatet er en prognose som forteller hvordan atmosfæren mest sannsynlig vil oppføre seg. - Kvaliteten på prognosen avhenger både av tilgangen på observasjoner og hvordan vi utnytter dem, samt at modellene beskriver de fysiske prosessene i atmosfæren så presist som mulig, understreker Mariken.

Mange modeller

Norske meteorologer har flere slike modeller å støtte seg til. ECMWF er utviklet i et europeisk samarbeid og gir prognoser for hele jordkloden ti døgn fram i tid. HIRLAM leverer mer detaljerte prognoser for Europa og UM som dekker Norge er enda mer detaljrik. For å undersøke hvor gode de ulike modellene er, blir prognosene sammenlignet med det faktiske været. "Fasiten" får vi jo etter hvert. De fargede kurvene i figuren under viser vindprognosene fra de ulike modellene, den svarte (synop) gjengir vinden slik den ble.

 

Figur med vindprognose for Finsevatn. (Klikk på figuren for større versjon.)

Ingen er best på alt

- Modellene konkurrerer stadig om å være best, men i realiteten har de ulike styrker og svakheter. I en verifikasjonsrapport fra Nord-Norge, kan man for eksempel lese: "UM er best på spredning av nedbør, men er noe upålitelig når det gjelder nedbør i pålandsfelt. Den har en tendens til å gi for lave temperaturer på innlandet, særlig ved varmluftspassasje, men er best på vind fra nordøst ut Vestfjorden, fordi den greier å avbøye og forsterke vinden langs Lofotveggen."

… men utviklingen går riktig vei

- Meteorologi er et eldorado for en statistiker, smiler Mariken. - En av mine oppgaver er å dokumentere forbedringer i modellene. At det har vært forbedringer er helt klart. I dag er for eksempel 5-dagers varslene fra ECMWF like gode som 3-dagers varslene var da jeg begynte på Meteorologisk institutt for 20 år siden.

Alltid på vakt

- For å bli bedre er det viktig å overvåke og avdekke svakheter og feil. Værprognosene er jo ikke alltid helt riktige, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre kvaliteten. Noen svakheter må vi leve med. Det er for eksempel veldig vanskelig å varsle helt presist når og hvor de aller kraftigste sommerbygene treffer. Sannsynligheten for slike sommerbyger i et område, er det imidlertid godt grunnlag for å si noe om.

Både og

- yr.no gir værvarsler for hele 7 millioner steder over hele verden. Det er åpenbart at en meteorolog ikke kan overvåke værsituasjonen og utstede varsler for hvert enkelt sted kontinuerlig, påpeker Mariken. - Disse prognosene er regnet ut av en datamaskin som er programmert til å simulere utviklingen i værsituasjonen, med utgangspunkt i observasjonene. Publikum bør være oppmerksom på hvilke varsler som er produsert av en datamaskin og hvilke som er kvalitetssikret av en meteorolog.

På yr.no finnes fylkesvise tekstvarsler som er utarbeidet av en meteorolog. Disse er et viktig og godt supplement til det lokale punktvarselet, avslutter hun, som naturlig nok er helt spesielt opptatt av presise og gode værvarsler. Og ikke først og fremst i sommerferien.

 

Les mer:

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet