Våre arbeidssteder

Meteorologisk institutt har ansatte på ti ulike steder i Norge.

Oslo (hovedkontoret ligger på Blindern) 

Disse divisjonenen holder til her:

 • Værvarslingsdivisjonen- avdeling Værvarslingen i Oslo
 • Observasjons- og klimadivisjonen
 • Senter for utvikling av varslingstjenesten
 • IT-divisjonen
 • Forsknings- og utviklingsdivisjonen
 • Enhet for organisasjon og samfunn
 • Enhet for økonomi

Bergen

 • Værvarslingsdivisjonen - avdeling Vêrvarslinga på Vestlandet 
 • Avdeling for oseanografi og martim meteorologi (FoU-divisjonen)

Tromsø

 • Værvarslingsdivisjonen - ledelsen og avdeling Vêrvarslinga i Nord-Norge
 • Avdeling for hav og is (FoU-divisjonen, også ansatte i Oslo)
 • Istjenesten

Ishavsstasjonene

Vi har bemannede obsrevasjonsstasjoner på Jan Mayen, Bjørnøya og Hopen.  På disse tre stedene er det tilsammen 17 personer. Alle stillingene er engasjement på seks måneder. Her finner du ofte ansatte som har permisjon fra jobben et annet sted hos oss.  Hovedoppgavene er radiosondeslipp og synoptiske værobservasjoner. 
Les mer om ishavsstasjonene her.

Lurer du på hvordan det er å jobbe på en ishavsstasjon? Sjekk ut bloggene til Hopen og Bjørnøya

Flyværtjenesten

Det meteorologiske personellet som jobber i Flyværtjenesten har faglig spisskompetanse mot sivil og militær flyværtjeneste. Vi har værtjenestekontor på Bardufoss, Bodø, Svalbard og Ørland.


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet