Samarbeidspartnere

Meteorologisk institutt har mange samarbeidspartnarar, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt samarbeid

På det nasjonale planet samarbeider instituttet med andre om forskning innan ulike felt samt med utveksling av data. Her får du ei liste med nettstaden til dei mest sentrale av våre samarbeidspartnarar:

Les mer

Europeisk samarbeid

Det finnes ulike europeiske samarbeid på meteorogiske vêrprognosar, satellittar, økonomisk interessegruppering og andre nettverk.

Les mer

Internasjonalt samarbeid

Meteorologien stansar ikkje ved landegrensene. Difor er det naudsynt å utveksla observasjonar og informasjon med andre land. Her kan du lese om verdas meteorologiske organisasjon (WMO) og dets kommisjonar, samt FNs kommisjon for langtransporterte grenseoverskridande forureiningar.

Les mer

Land som er medlemmer av Den meteorologiske verdensorganisasjon (WMO)

Skal du ut å reise? Lurer du på værvarsel eller hva temperaturen pleier å være på denne årstiden? Her finner du værinformasjon om de fleste land som er medlem av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Les mer
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet