Organisasjon

Meteorologisk institutt er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartmentet. Instituttet blir ledet av et styre. Direktøren tar hånd om den daglige ledelsen av instituttet.

Meteorologisk institutt har hovedkontor i Oslo og er organisert i fem divisjoner:

  • Værvarslingssenter
  • Observasjons- og klimadivisjon
  • Senter for utvikling av varslingstjenesten
  • IT-divisjon
  • FoU-divisjon

To enheter støtter  direktøren i hans arbeid: Enhet for økonomi og styring og enhet for organisasjon og samfunn. 

Her er organisasjonskartet vårt (PDF, gjeldende fra 1. juni 2016)

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet