Offentlig journal fra Meteorologisk institutt

Den offentlige journalen inneholder alle inn- og utgående dokumenter som registreres i Meteorologisk institutts postjournal.

Foto: Bård Gudim

Dokumenter som er unntatt offentlighet har henvisning til gjeldende paragraf i offentlighetsloven. De elektroniske dokumentene er ikke tilgjengelige.

Journalen publiseres som pdf-filer på met.no ukentlig. Velg årstall i menyen til venstre. 

Bestilling av saker

Ønsker du å bestille et dokument, kan du gjøre dette ved å sende e-post til med følgende informasjon:

  • Sak/dok nr
  • Dok.dato
  • Sakstittel
  • Navn, adresse, epost og telefonnummer

Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt klagefrist og behandlingstid for klager. 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet