Elektronisk faktura til Meteorologisk institutt

Meteorologisk Institutt skal motta elektroniske fakturaer/kreditnotaer på det vedtatte standardformatet EHF.

Met.no har innført et elektronisk fakturabehandlingssystem fra og med 1. juli 2011.  Programvaren som benyttes heter Invoice Processing (IP) fra leverandøren Basware. Løsningen har som mål å effektivisere fakturabehandlingen ved å erstatte papirbasert med elektronisk arbeidsflyt.

I den forbindelse vil Meteorologisk institutt etter hvert kun akseptere inngående fakturaer/kreditnotaer på standardformatet EHF.

Hvis dere på nåværende tidspunkt ikke kan sende elektronisk faktura og/eller ikke er tilkoblet en meldingsformidler bes dere vurdere en av de mange tilgjengelige løsningene for meldingsformidling eller logge dere inn på https://bsp.basware.com og legge inn fakturaen manuelt. For mindre leverandører er det også utviklet løsninger for utstedelse av faktura, blant annet via bankene.

Se for øvring vår implementeringsguide her (PDF)

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må minimum merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Rask og korrekt fakturabehandling er avgjørende for å unngå forsinkelsesrenter og merarbeid i forbindelse med purringer.

Fakturaer som ikke er rett adressert og merket, kan ikke påregnes betalt innen 30 dager. Meteorologisk institutt vil ikke betale morarenter som følge av feilmerking.

Alle fakturaer som har feil adresse eller er ufullstendig merket, blir sendt i retur til leverandør.

 

Alle fakturaer skal haadresse til Mets sentrale fakturamottak:

Norsk adresse:

Meteorologisk institutt

Sentralt fakturamottak

Postboks 43 Blindern

0313 OSLO

 

Engelsk adresse:

Norwegian Meteorological Institute

Central Account Payable

P.O Box 13 Blindern

0313 OSLO

NORWAY

 

Brukerstøtte e-post: faktura@met.no

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet