Invitasjon til Klimaskole for journalister og klimastatus 2013

2013 ga oss ekstremvær med orkaner, store flommer og varmegrader i desember. Hva er forskjellen på vær og klima? Hvorfor angår klimakrisen oss i Norge? Og hva kan vi vente oss i fremtiden?

Redusert matvareproduksjon, farligere vær og ekstreme hetebølger som tar liv i Europa er bare noen av fremtidsscenariene. Områder som er bebodde i dag kan bli ulevelige, matjord kan bli til ørken, og isen i Arktis vil forsvinne om få tiår.

Dette er fremtiden. For deg, dine barn og barnebarn.

Ekstremvær setter liv og verdier i fare og er en smakebit på hva vi kan forvente mer av. De tropiske stormene vil bli kraftigere, og øysamfunn vil forsvinne mange steder i verden når havet stiger.

I Norge varte ekstremværet Ivar kun noen timer, men gjorde 30 000 strømløse, førte til store materielle skader og stengte veier, skoler og arbeidsplasser.

Hvordan kan vi forberede oss på ekstremvær?

Klimastatistikk og værvarsling gir viktig informasjon om hvordan vi kan møte klimaendringer og forberede oss ved ekstremvær. Klimastatus 2013 gir deg oversikten du trenger.

Velkommen til pressebrunsj med klimaskole for journalister og klimastatus for 2013.

  • Tid: Torsdag 23. januar 2014 kl. 11.30 – 13.30.
  • Sted: Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1. I vårt nye bygg Tallhall, rett ved hovedhuset på Blindern.
  • Mat: Lett servering ved ankomst.

Program

Klimaskole for journalister

Tid:11.30 – 12.30

Hva bestemmer klimaet? Og hva skjer når temperaturene øker globalt?
Vi ser på sammenhengen mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte klimaendringer. Hvis klimaendringene er menneskeskapt, hva blir konsekvensene hvis CO2-utslippene ikke reduseres?
Ved seniorforsker Inger Hanssen-Bauer
 
Isen smelter i Arktis som følge av økende temperatur – og den smelter raskere enn forventet.
Basert på de klimamodellene som best reproduserer utbredelsen og endringen av sjøisen i Arktis de siste 35 år, vil sjøisen på sensommeren forsvinne om 40-50 år. Også i Norge observerer vi betydelig oppvarming. Foredraget fokuserer på Norge, Svalbard og Arktis.
Ved seniorforsker Ketil Isaksen
 
Hvordan blir klimaet i fremtiden? Hva vil klimaendringer bety for matproduksjon og levevilkår?
Det er påvist en sammenheng mellom global temperaturøkning og ekstremnedbør. Klimaet i fremtiden byr på store utfordringer med mer ekstremvær, høyere temperaturer, og mer nedbør vil føre til endring i matvareproduksjonen på verdensbasis.
Ved seniorforsker Rasmus Benestad
 

Klimastatus 2013

Tid:12.45 – 13.30

Klimatjenester og værvarsling er viktig for klimatilpassing og sårbarhetsanalyser. Vi trenger det for å prioritere veiutbygging og boligbygging i flom- og skredutsatte områder. Presentasjon av værhendelser og rekorder i 2013, varsling av ekstremvær og forskningsnytt.
Ved direktør Anton Eliassen

Panelet fra MET vil være tilgjengelig for spørsmål under pressekonferansen, og for intervju i etterkant.

Har du spørsmål? Ta kontakt med christina.heesch@met.no eller på mobil: 924 56 870.

Velkommen til klimaskole for journalister og klimastatus

2013 ga oss ekstremvær med orkaner, store flommer og varmegrader i desember. Hva er forskjellen på vær og klima? Hvorfor angår klimakrisen oss i Norge? Og hva kan vi vente oss i fremtiden?

Redusert matvareproduksjon, farligere vær og ekstreme hetebølger som tar liv i Europa er bare noen av fremtidsscenariene. Områder som er bebodde i dag kan bli ulevelige, matjord kan bli til ørken, og isen i Arktis vil forsvinne om få tiår.

Dette er fremtiden. For deg, dine barn og barnebarn.

Ekstremvær setter liv og verdier i fare og er en smakebit på hva vi kan forvente mer av. De tropiske stormene vil bli kraftigere, og øysamfunn vil forsvinne mange steder i verden når havet stiger.

I Norge varte ekstremværet Ivar kun noen timer, men gjorde 30 000 strømløse, førte til store materielle skader og stengte veier, skoler og arbeidsplasser.

Hvordan kan vi forberede oss på ekstremvær?

Klimastatistikk og værvarsling gir viktig informasjon om hvordan vi kan møte klimaendringer og forberede oss ved ekstremvær. Klimastatus 2013 gir deg oversikten du trenger.

Velkommen til pressebrunsj med klimaskole for journalister og klimastatus for 2013.

  • Tid: Torsdag 23. januar 2014 kl. 11.30 – 13.30.
  • Sted: Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1. I vårt nye bygg Tallhall, rett ved hovedhuset på Blindern.
  • Mat: Lett servering ved ankomst.

Program

Klimaskole for journalister

Tid:11.30 – 12.30

Hva bestemmer klimaet? Og hva skjer når temperaturene øker globalt?
Vi ser på sammenhengen mellom naturlige variasjoner og menneskeskapte klimaendringer. Hvis klimaendringene er menneskeskapt, hva blir konsekvensene hvis CO2-utslippene ikke reduseres?
Ved seniorforsker Inger Hanssen-Bauer
 
Isen smelter i Arktis som følge av økende temperatur – og den smelter raskere enn forventet.
Basert på de klimamodellene som best reproduserer utbredelsen og endringen av sjøisen i Arktis de siste 35 år, vil sjøisen på sensommeren forsvinne om 40-50 år. Også i Norge observerer vi betydelig oppvarming. Foredraget fokuserer på Norge, Svalbard og Arktis.
Ved seniorforsker Ketil Isaksen
 
Hvordan blir klimaet i fremtiden? Hva vil klimaendringer bety for matproduksjon og levevilkår?
Det er påvist en sammenheng mellom global temperaturøkning og ekstremnedbør. Klimaet i fremtiden byr på store utfordringer med mer ekstremvær, høyere temperaturer, og mer nedbør vil føre til endring i matvareproduksjonen på verdensbasis.
Ved seniorforsker Rasmus Benestad
 

Klimastatus 2013

Tid:12.45 – 13.30

Klimatjenester og værvarsling er viktig for klimatilpassing og sårbarhetsanalyser. Vi trenger det for å prioritere veiutbygging og boligbygging i flom- og skredutsatte områder. Presentasjon av værhendelser og rekorder i 2013, varsling av ekstremvær og forskningsnytt.
Ved direktør Anton Eliassen

Panelet fra MET vil være tilgjengelig for spørsmål under pressekonferansen, og for intervju i etterkant.

Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunikasjon@met.no. 

Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet