Publisert: 29.09.2016

Ny direktør for Meteorologisk institutt

Styret tilsatte i dag Roar Skålin som ny direktør. Han tiltrer stillingen ved årsskiftet.

Roar Skålin. Foto: Forskningsrådet

Skålin kommer fra Forskningsrådet, hvor han de siste fire årene har arbeidet som spesialrådgiver i Forskningsrådets avdeling for forskningsinfrastruktur.

Et kjent ansikt for MET

Den nye direktøren er imidlertid ikke et ukjent ansikt på Meteorologisk institutt: I 1997 ble han ansatt som IT-sjef ved instituttet, og i år 2000 ble han direktør for IT-divisjonen og del av instituttets øverste ledelse.

Roar Skålin er utdannet sivilingeniør fra avdeling for fysikk og matematikk ved NTH 1988 og ble dr. ing. i numerisk matematikk ved NTNU i 1997. Han har også en Executive Master of Management fra BI 2012. Han startet sin karriere som forsker og prosjektleder ved SINTEF og NTNU, hvor han var i sju år før han kom til MET. 

Embetsmannsordningen avvikles

Direktøren ved MET var tidligere embetsmann. Dette er en ordning som opphører samtidig med at Anton Eliassen går av. Fra 2017 ansettes direktøren på MET på åremål. En åremålsperiode er på seks år, med mulighet for én periodes forlengelse.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet