Nominert til byggeskikkpris

Databygget til Meteorologisk institutt, Tallhall, er ett av åtte bygg som er nominert til Statens Byggeskikkpris.

Tallhall stod ferdig i 2011, og ble åpnet av statsråd Tora Åsland i juni samme år. Bygningen rommer regnemaskinene på Meteorologisk institutt, og har samtidig gitt plass til møterom og kantine.

Les mer om Tallhall

God bredde

- Generelt vil jeg si det er en god bredde blant de nominerte byggene. De representerer blant annet næringsbygg, kulturbygg og undervisningsbygg. Mange er offentlig drevet. Det er tydelig at det offentlige tar byggeskikk, universell utforming og energi og miljøkvaliteter alvorlig, sier Erling Dokk Holm, leder av juryen for Statens Byggeskikkpris.

Les artikkelen i bygg.no

Grønt

Tallhall har «Grønn IT» og passivhusstandard som bærende elementer. Med passivhus menes at det er iverksatt omfattende tiltak for å redusere energibehovet; feks er det sørget for ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning. Bygget planlegges med et netto energibehov på 95 kWh/m² i 2. etasje. Det er varmen fra datasenteret  i kjelleren som skal gjenvinnes og utnyttes som varmetilskudd i resten av bygget.

Bygget er tegnet av arkitektkontoret Pir II, og er en del av prosjektet FutureBuilt. 

Fra kantina i Tallhll.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet