Publisert: 11.01.2017

Ekstremværet Vidar avsluttet

Ekstremværet Vidar er nå avsluttet. Neste flo i kveld ventes å bli vesentlig lavere enn i formiddag. Noen observasjoner fra ekstremværet (Referansenivå: sjøkartnull): Måløy 257 cm, Bergen 218 cm og Stavanger 161 cm.

 

Varsel oppdatert torsdag 12. januar kl. 12.28

7. varsel - fase D

Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Vidar ` gjelder for:

Vestlandet sør for Stad:

Ekstremværet Vidar er nå avsluttet. Neste flo i kveld ventes å bli vesentlig lavere enn i formiddag.
Noen observasjoner fra ekstremværet (Referansenivå: sjøkartnull): Måløy 257 cm, Bergen 218 cm og Stavanger 161 cm.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et dypt lavtrykk på 964 hPa ligger nå like nordvest av Stad. Et sekundærlavtrykk litt vest for dette beveger seg sørøstover inn i nordlige Nordsjøen. Disse setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad som vil fortsette utover ettermiddagen.

Varsel skrevet av Martin Granerod / Frode Hassel.

 

Varsel oppdatert torsdag 12. januar kl. 08.45

6. varsel - fase C

Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Vidar ` gjelder for:

Vestlandet sør for Stad:

I formiddag torsdag er det på grunn av lavt lufttrykk, pålandsvind og fullmåne ventet ekstremt høy vannstand ved flo. Vannstanden er ventet å bli 60-80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returperiode for denne vannstanden er 20 år. Det er også høye bølger ytterst på kysten. Signifikant bølgehøyde er mellom 6 og 8 meter.Neste flo i kveld ventes å bli vesentlig lavere enn i formiddag.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et dypt lavtrykk på 965 hPa ligger nå i ro like nordvest av Stad. Et sekundærlavtrykk litt vest for dette beveger seg sørøstover inn i nordlige Nordsjøen. Disse setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad.

Varsel skrevet av Frode Hassel.

 

Varsel oppdatert torsdag 12. januar 2017 kl. 03:25:

5. varsel - fase B
Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Vidar ` gjelder for:
 

Vestlandet sør for Stad:

I dag, torsdag, er det på grunn av lavt lufttrykk, pålandsvind og fullmåne ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å bli 60-80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returperiode for denne vannstanden er 20 år. Det er samtidig ventet høye bølger ytterst på kysten. Signifikant bølgehøyde er beregnet til 6-8 meter.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et dypt lavtrykk på 961 hPa ligger nå nordvest for Stad og går sakte søraust. Lavtrykket setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad.
(HRS Sør, HRS Nord, NVE berdskapsvakt og Fylkesmenn i berørte fylker skal melde tilbake til utsteder).
Varsel skrevet av Merete H Øiestad.

 

Varsel oppdatert onsdag 11. januar 2017 kl. 21.30:

4. varsel - fase B

Vestlandet sør for Stad:

Torsdag er det på grunn av pålandsvind, lavt lufttrykk og fullmåne ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden ventes å bli 65-80 cm over det som er oppgitt i tidevannstabellen.Estimert returperiode for denne vannstanden er 20 år.Det ventes samtidig høye bølger ytterst på kysten, signifikant bølgehøyde er beregnet til 6-8 meter.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et dypt lavtrykk på 962 hPa ligger nå nordaust av Færøyene og beveger seg søraustover. Det ventes å ligge like utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag. Lavtrykket setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad.

 

Varsel oppdatert onsdag 11. januar 2017 kl. 16:14: 

3. varsel - fase B

Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Vidar ` gjelder for:

Vestlandet sør for Stad:

Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden ventes å bli 65-80 cm høyere enn det som er oppgitt i tidevannstabellen.Estimert returperiode for denne vannstanden er rundt 20 (tyve) år. Pålandsvind setter også opp høye bølger ytterst på kysten, signifikant bølgehøyde er beregnet til mellom 6 og 8 meter.

Beskrivelse av værsituasjonen: 

Et dypt lavtrykk på 963 hPa ligger nå øst for Island. Det går søraustover, og ventes utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag. Lavtrykket setter opp en kraftig vestlig luftstrøm inn mot Vestlandet sør for Stad.

 

(HRS Sør, HRS Nord, NVE berdskapsvakt og Fylkesmenn i berørte fylker skal melde tilbake til utsteder).

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Varsel skrevet av Frode Hassel.

 

Onsdag 11. januar 2017 kl. 10.49:

Ekstremværet 'Vidar' (hendelse nr.1)

2. varsel - fase B

Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet "Vidar" gjelder for:

Vestlandet sør for Stad:

Torsdag er det ventet ekstremt høy vannstand ved flo om formiddagen. Vannstanden er ventet å være 70-85 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen. Estimert returverdi for denne vannstanden er rundt 20 år. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavnivå.no

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk 963 hPa ligger i dag, onsdag, øst for Island. Dette lavtrykket går etter hvert sørøstover og er ventet utenfor kysten av Møre og Romsdal torsdag formiddag.


(HRS Sør, HRS Nord, NVE berdskapsvakt og Fylkesmenn i berørte fylker skal melde tilbake til utsteder).

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Varsel skrevet av Anne-Mette Olsen/Merete Hogstvedt Øiestad.

For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

Media: For intervju med meteorologen, ring 55236600
Beredskap: For kontakt med meteorologen, ring 55236600

Ekstremværet Inga. Foto: MET/Anne Karin Magnusson

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet