Publisert: 24.12.2016

Mye uvær julehelgen - mandagen ettermiddag ser verst ut

Meteorologisk institutt følger ekstra godt med på stormsenteret som kommer innover Vestlandet mandag ettermiddag. Det kan gi storm og kraftige vindkast i Sør-Norge, samt høye bølger og vannstand.

Prognosene for mandag kl 19.

Det er mange obs-varsel ute i julehelga. Se alle her. 

Søndag ventes et stormsenter sørøst for Island, stormsenteret beveger seg østover og ventes mandag ettermiddag inn mot kysten av Møre og Romsdal. Senere beveger stormsenteret seg mot Østersjøen. 

Meteorologisk institutt har derfor sendt ut melding om økt overvåkning, fase A. Dette er et oppdatert varsel lørdag 24. desember kl 12.30. 

Meteorologenes prognoser gir nå dette varselet mandag: 

Østafjells: Mandag kveld og natt til tirsdag ventes kraftige vindkast mellom 20-35 m/s. Sent mandag ettermiddag og tidlig mandag kveld ventes vannstanden mellom Svenskegrensa og Lindesnes å være 90-130 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen, høyest i Oslofjorden.

Vestlandet sør for Stad: Sent mandag ettermiddag og mandag kveld ventes vest senere nordvest full og kan hende sterk storm med vindkast mellom 30-40 m/s innover land. Det ventes også høye bølger inn mot kysten, 9-11 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes vannstanden å være 60-80 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

Møre og Romsdal: De siste prognosene for værsituasjonen for mandag viser at Møre og Romsdal ikke blir berørt av den sterkeste vinden innover land. Først på mandag ventes sørvest full og kan hende sterk storm langs kysten, mandag ettermiddag og kveld dreier vinden mot nordvest med liten storm utsatte steder. Dersom værsituasjonen ikke endrer seg så vil ikke Møre og Romsdal bli tatt med i neste melding.

 Ekstremværvarslingen deler inn varslingen i fire faser, fra A til D:

Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremt vær kan nå met.no ansvarsområder.
Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær.

Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe.
Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. I fase B er det et ekstremværvarsel som går ut, og uværet får derfor navn.
 
Fase C: Uværet pågår.
Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.

Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår.
Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet