Nedbørmåler

Nedbør er vann i flytende eller fast form som når bakken.

Hva er nedbør?

Da nedbør i fast form (snø, sludd, hagl osv) er forskjellig i tetthet enn vann, er det mengden (volum) nedbør etter smelting som tradisjonelt blir rapportert.

Litt om måleprinsipp

Geonor automatisk nedbørmåler.

Det er i dag i hovedsak to måter vi måler nedbør på. Den tradisjonelle er å bruke en bøtte med en gitt diameter i toppen. Denne blir tømt 1 - 2 ganger i døgnet og avlest i et måleglass hvor volum blir vist i mm (høyde) av vannsøyle. Ved snø må innholdet i bøtta tas inn og smeltes før avlesning kan skje. Dette fordi snø tar mer plass enn vann.

Den moderne måten å måle nedbør på er ved hjelp av vektprinsippet. All snø eller vann som er falt kommer opp i bøtta. Vektøkningen av bøtta regnes om elektronisk til mm nedbør. Her spiller det ingen rolle om det er snø eller vann.

Hvordan måle nedbør selv?

Det finnes noen slike instrumenter beregnet på privatpersoner. Disse instrumentene er enkle og kan kjøpes hos mange detaljbutikker. De er oftest gjennomsiktige med en skala i mm nedbør på siden. Her er avlesningen enkel for brukeren. Disse instrumentene er ikke er egnet til helårsbruk.

For å få så god eksponering som mulig, er det viktig å ikke ha bygninger og vekster som skjermer for nedbørmåleren. Her er det egne internasjonale regler for plassering av slikt utstyr med tanke på eksponering.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet