Observasjoner fra land

Da meteorologisk institutt ble stiftet i 1866 kom observasjonene fra en håndfull manuelle værstasjoner rundt omkring i landet. I dag får vi inn store mengder observasjoner av været fra manuelle stasjoner, helautomatiske værstasjoner og radarmålinger.

Stasjonene kan grovt sett deles inn i tre hovedtyper, etter observasjonsprogram: Værstasjoner med manuell betjening, helautomatiske stasjoner og nedbørstasjoner. 

 

Les mer:

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet