Observasjoner fra havet

I forhold til tettheten av værstasjoner på land, er tettheten av observasjoner på havet av naturlige årsaker mye mindre, men minst like viktige.

Utvikling av kraftige lavtrykk foregår i stor grad over havområdene. Stormer og orkaner kan få dramatiske konsekvenser for mennesker og verdier.

Et godt observasjonsnett på havet er derfor svært viktig for å få en så god varsling og overvåking som mulig, samtidig som det gir oss nyttig klimainformasjon.

Observasjoner fra havet gjøres fra skip og båter, olje- og gassinstallasjoner og fra bøyer.

Les mer om de ulike typene observasjonene i menyen til venstre.

 

 

 

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet