Målinger i over 100 år

Mange av værstasjonene til Meteorologisk institutt har målt været i over 100 år. Noen så langt tilbake som til 1800-tallet.

Det norske meteorologiske institutt ble stiftet 1. desember 1866. Værstasjoner fantes allerede i samarbeid med Telegrafverket. De eldste værstasjonene vi har data fra er: Christiania (1816), Bergen (månedsverdier fra 1818, døgnverdier fra 1834), Kristiansund, Ålesund, Skudenes, Mandal, Sandøsund og Dombås (alle fra 1860).

Etter Meteorologisk institutt ble opprettet kom det fortløpende flere stasjoner, blant annet Kristiansand, Bodø, Tromsø og Vardø. I tillegg startet samarbeid med Fyrvesenet og ni fyrstasjoner ble opprettet fra Fruholmen ved Nordkapp i nord til Lindesnes i sør.

Tidsserier

De meteorologiske observasjonene fra våre værstasjoner lagres permanent i Norges klimadatabase. I dag omfatter den observasjoner fra vel 2000 stasjoner opp gjennom tidene. Samtlige observasjoner av et værelement som stammer fra en og samme observasjonsstasjon, kalles en "tidsrekke", "tidsserie" eller "dataserie".

Mange av tidsseriene går tilbake til 1957 som var det året det ble vanlig å lagre alle data digitalt. Disse tidsseriene inneholder data fra hovedobservasjonstidspunktene kl. 07, 13 og 19 (eventuelt også kl. 01). Hvis du vil ha tak i værdata som ikke er digitalisert fra en værstasjon før 1957 kan du ta kontakt med Riksarkivet for kopier av papirskjemaer.

Klimadatabasen

Klimadatabasen inneholder også enkelte tidsserier, helt tilbake til 1800-tallet for døgnverdier (for eksempel Oslo, Bergen, Trondheim og Vardø). Ellers finnes det flere stasjoner med månedsmidler for de manuelle stasjonene. Enkelte av disse kan være sammensatt av sammenlignbare og justerte tidsserier fra nærliggende målestasjoner (homogeniserte).

Det finnes også nedbørstasjoner med dataserier for døgnverdier for perioder på mer enn 100 år. Spesielt ble det opprettet mange nedbørstasjoner i 1895 for å kartlegge nedbøren i Norge, da vannkraftutbyggingen startet. For eksempel i Rjukan, Lysebotn, Sogndal, Kvikne i Østerdal og Sætermoen med flere.

Alle dataene er lagret i vår klimadatabase (eKlima).

Gå til Riksarkivet eller gå til eKlima og få tilgang til alle klimadata hos Meteorologisk institutt).

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet