Visuelle observasjoner

Med dette menes observasjoner som blir gjort ved at observatøren ser på forholdene uten i vesentlig grad å avlese noe instrument.

Slike observasjoner blir mer eller mindre skjønnsmessige, og det kreves øvelse for å gi riktige opplysninger om forholdene. De er av meget stor betydning fordi de omfatter et større område, gjerne hele observatørens synsfelt, mens instrumentmålinger gjerne gir forholdene i et punkt eller over et lite område.

Regler må følges nøye

Når det gjelder visuelle observasjoner, er det særlig stor betydning at observatørene nøye følger de anvisninger og regler for observasjoner (synopkoden) som er gjeldende. Det gjelder å få ensartet skjønn av alle observatører for å kunne sammenstille observasjonene fra alle stasjonene i et større område.

I synopkoden blir visuelle observasjoner sammenstilt med de instrumentelle målingene, som for eksempel vindretning, vindhastighet, temperatur og nedbør.

De ulike typene visuelle observasjoner er beskrevet under hvert punkt i menyen til venstre.

Cumulus congestus

Til høyre er et bilde av skyer som heter Cumulus congestus.

Disse lave skyene kodes CL = 2, kodingen av mellomhøye og høye skyer kodes her slik: CM = 0 og CH = 0.

Koding av skyer kan du lese mer om under skyer.Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet