Å måle været

"Og til slutt noen temperaturer i dag klokka 8: Kongsberg 15 ºC, Gvarv 14 ºC ... og her på Blindern var temperaturen 14 ºC."

Omtrent slik lyder værmeldingen på radio. Kongsberg, Gvarv, Oslo-Blindern og alle de andre navnene som leses opp er værstasjoner eller observasjonsstasjoner, som gir publikum værobservasjoner til faste tider hver dag, hele året gjennom. 

Observasjonene

Meteorologene ønsker å vite mest mulig om atmosfærens tilstand. Hvordan varierer lufttrykket langs jordoverflata? Hvordan er vindforholdene nær bakken og i høyere luftlag? Hvordan er fuktigheten fordelt, vanndamp, skyer og nedbør?

Det må foretas målinger for å kunne svare på slike spørsmål. Tradisjonelt ble de meteorologiske observasjonene utført av at en person leser av måleinstrumenter og foretar visuelle observasjoner.

For å skaffe bedre måledata foregår det en stadig utvikling av instrumentene. Det er vanskelig å finne personer som er villige til å binde seg til å være observatører 365 dager i året, døgnet rundt. Derfor er nå de aller fleste instrumentelle målingene automatiske med instrumenter som måler et sett av værelementer hver time og sender observasjonene inn til Meteorologisk institutt. Slike stasjoner kan også plasseres på ubebodde steder, høyt til fjells eller på isen i Arktis. Det er likevel fortsatt nyttig å supplere instrumentmålingene med visuelle observasjoner for værelementer der en automatisering ville være urimelig kostbar eller hyppigheten av observasjonene er mindre kritisk.

Tidsfaktoren er kritisk for varslingen av vær. Måleresultatene må være rykende ferske for å kunne ha maksimal nytteverdi. Nedlasting av måledataene fra satellittene til mottakstasjoner på jordoverflata, videreformidling til og tilrettelegging for brukerne, de meteorologiske instituttene, er også områder hvor det nedlegges mye arbeid.

 

Måling av temperatur
Observasjoner leses av og sendes inn på sms eller Internet.

Temperaturen er aldri nøyaktig den samme over for eksempel hele Kongsberg. Det kan være betydelige variasjoner i et område ved enkelte værsituasjoner. Det er på den offisielle målestasjonen ved Kongsberg brannstasjon at temperaturen ble målt til 15 °C denne dagen. Og det er lufttemperaturen i 2 meters høyde som er målt.

En automatisk målestasjon på Kongsberg brannstasjon registrerer blant annet temperatur, luftfuktighet, atmosfæretrykk og vind hver time i døgnet, mens brannfolkene observerer  visuelle værelementer som synsvidde, skyhøyder og værtype tre ganger om dagen, nedbørmengde to ganger om dagen, samt snødybde og markas tilstand en gang daglig.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet