Meteorologi

Meteorologi er læren om det som foregår i Jordas atmosfære. Prosessene utgjør tilsammen det vi oppfatter som "vær". Meteorologi er dermed læren om været.

Fagområdet meteorologi omfatter alle de fysiske prosessene som skjer i jordas atmosfære. Det vi til vanlig oppfatter som "vær": skyer, nedbør og vind, skjer i luftlaget nærmest jordoverflaten, i troposfæren. Den delen av meteorologien som dreier seg om "værvarsling" studerer forholdene i troposfæren og lager prognoser for troposfærens framtidige tilstand = værvarsler. 

Forholdene i den øvre atmosfære er også en del av fagområdet, likeså den kjemiske sammensetningen av atmosfæren (gasser, partikler), og fordeling og transport av forurensning i atmosfæren.

I dagligtalen kan man si at meteorologi er "å si noe om været de neste dagene". 

Både kortsiktig og langsiktig

Den operative delen av meteorologifaget dreier seg om værvarsling. Ved å ta i bruk tilgjengelig kunnskap og hjelpemidler sørger meteorologene for at det utstedes værvarsler på forskjellig tidsskala: for de neste timene/dagene og hele 3 måneder fram.

I et mer langsiktig perspektiv arbeider de meteorologiske instituttene med forskning og utvikling. Hvordan kan varslene bli mer treffsikre? Hvordan kan vi forbedre nedbørprognosene? Hvor finmasket kan vi få modellene til å regne? Hvordan kan vi få regnemaskinene til å spille sammen med meteorologenes kompetanse og erfaring på en optimal måte?

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet