Våre arbeidssteder

Meteorologisk institutt har ansatte på 11 ulike steder i Norge.

Vil du jobbe for oss får du kollegaer fra hele landet. Det er ikke uvanlig at våre medarbeidere har vært ansatt og fått med seg erfaring fra ulike kontorer.

Oslo (hovedkontoret ligger på Blindern) 

Disse divisjonenen holder til her:

Bergen

Tromsø

Ishavsstasjonene

Hopen, Bjørnøya og Jan Mayen

På disse tre stedene er det tilsammen et bemanning på 17 personer. Alle stillingene er engasjement på seks måneder tilsammen. Her finner du ofte ansatte som har permisjon fra jobben et annet sted hos oss.  Hovedoppgavene er radiosondeslipp og synoptiske værobservasjoner.

Tromsøkontoret har det administative ansvaret.  

Flyværtjenesten

Det meteorologiske personellet som jobber i Flyværtjenesten har faglig spisskompetanse mot sivil og militær flyværtjeneste. Vi har værtjenestekontor på Andøya, Bardufoss, Bodø, Svalbard og Ørland.


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet