Jobb hos oss

Meteorologisk institutt er en kunnskapsbedrift med høye ambisjoner og behov for kompetanse innenfor ulike fagfelt. Instituttet har et oppdrag og et samfunnsansvar som vi møter med stort alvor. Vi mener imidlertid at glede er en viktig drivkraft og at store utfordringer er gøy. Har du kunnskap og arbeidsglede som kan bidra til at vi strekker oss enda lenger?

Møt noen av våre medarbeidere og les hva de gjør:

Når været truer

Oseanograf Anne Karin Magnusson leder et team ved Vêrvarslinga på Vestlandet som leverer spesialvarsler for bølgehøyde ved ekstremvær i Nordsjøen. Sikker drift på oljeinstallasjonene krever gode prognoser både når det gjelder signifikant sjø og såkalte monsterbølger.

Les mer om Anne Karin Magnusson og jobben hennes.

 

Hårete mål

Vi kan ha verdens beste meteorologer, men hva er det godt for hvis vi ikke får spredt varslene raskt? Nettopp derfor holder vi oss med et stort og svært kompetent IT-miljø. Siri Spjelkavik er utvikler og jobber blant annet for å gjøre yr.no til verdens beste værportal.

Les mer om Siri Spjelkavik og jobben hennes.  

 

Rekorder står for fall

Ekstremer opptar folk. Begreper som høyere, sterkere, raskere, våtere og varmere brukes stadig oftere om været. Stein Kristiansen ved Klimadivisjonen har hodet fullt av værstatistikk. Hvilket trumfkort i selskapslivet?

Les mer om Stein Kristiansen og jobben hans.  

 

Her kan du lese om flere medarbeidere ved met.no og deres oppgaver. 

Internasjonalt miljø - dele data

Vi jobber i et internasjonalt miljø i en internasjonal bransje. Innenfor meterologien har vi lang tradisjon for å dele data og kunnskap. Dette er en holdning vi har holdt fast på som preger hele vår virksomhet. Vi er et open source miljø og værportalen yr.no er et resulat av vår policy om å gjøre våre data og produkter gratis tilgjengelig. 

Best omdømme

I flere år har met.no blitt kåret til den statlige etaten som har best omdømme blant den norske befolkningen.

Vil du være med på laget for å beholde og styrke denne posisjonen? 

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet