Hvordan bli meteorolog

For å bli meteorolog trenger man en mastergrad i meteorologi. Dersom du har interesse for matematikk, fysikk, geografi, natur og friluftsliv kan dette studiet passe for deg.

Mastergrad i meteorologi kan du ta her:

Første året av studiet er matematikk, før man på andre og tredje året fortsetter med fysikk og etter hvert geofysikk, hvor meteorologi og oseanografi hører hjemme. Etter tre år har man oppnådd en bachelorgrad.

I løpet av bachelorgraden er det noen fag som er obligatoriske, og noen fag som er valgfrie. I de valgfrie fagene velges tradisjonelt fysikk, statistikk og informatikk. Her er det imidlertid rom for å velge det man synes er interessant, som for eksempel geografi, geologi eller historie. Noen velger å gi seg med en bachelorgrad. Mange av disse starter da i skoleverket som lærere, etter å ha tatt et år pedagogikk.

De fleste går videre på studiet for å ta en mastergrad. Det fjerde året begynner man å spesialisere seg, og velger fag innen klima, værvarsling, luftforurensning eller lokalmeteorologi. Lokalmeteorologi omfatter småskala fenomener som solgangsbris, skypumper og frostrøyk. Femte og siste året skal mastergradsoppgaven skrives, en omfattende oppgave som gir en innføring i måten en forsker arbeider på. Når oppgaven er innlevert, fremført og godkjent har man oppnådd en mastergrad i meteorologi, og kan kalle seg meteorolog.

Hva jobber en meteorolog med? 

Forsker

Vi har egen divisjon for forskning og utvikling.

En mastergrad i meteorologi er i stor grad rettet mot videre arbeid innen forskning. De fleste med mastergrad i meteorologi fortsetter med videre studier, dvs en PhD; en treårig forskerutdanning, som bygger på en mastergrad. De fleste forskerstillinger krever denne utdannelsen.

Som forsker hos oss kan du arbeide blant annet med klima og klimaforskning. Det er også mange forskere som jobber med å forbedre værmodellene, vurdere observasjoner, meteorologisk måleutstyr og data fra satellitter og værradarer.

Les om våre forskningsområder. 

Værvarsler

Meteorologen varsler været på NRK (foto: NRK)

Med mastergrad i meteorologi kan du også jobbe med værvarsling. Hos oss får varslingsmeteorologen tittelen statsmeteorolog. Det er ikke nødvendig å ha valgt spesialisering i værvarsling for å ha mulighet til å jobbe som statsmeteorolog.

Siden studiet i så stor grad er rettet mot forskning, må man regne med omtrent et halvt år opplæring hos oss før man slipper til med værvarsling.

Hovedoppgaven til en statsmeteorolog er å varsle været, i alt fra et par timer til to uker frem i tid. Det er store mengder data og informasjon som skal behandles og tolkes for å lage et værvarsel.

Det er viktig å lage gode værvarsler, men like viktig er det å formidle varslene til de som trenger dem. Dette gjøres blant annet på radio og tv, av meteorologene selv. I tillegg har man en del kontortid som brukes til faglig oppdatering, fordypning i hvordan værmodellene fungerer, deltagelse i grupper som for eksempel ser nærmere på hvordan polare lavtrykk oppstår eller formidling. Meteorologene hos oss har foredrag eller kurs for alt fra barnehager og skoler til foreninger og samarbeidspartnere.

Les mer om hvordan meteorologen jobber.

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet