Påmelding | Attendance

For alle kurs gjelder følgende | These qualifications apply for all courses


Kvalifikasjoner:
God allmennutdanning (videregående), ønsket praksis fra maritimt miljø, luftfartsmiljø eller lignende

Påmelding: Snarest og senest 14 dager før kursstart. Bindende påmelding.

Avbestilling: Ved avbestilling av kursplass etter utløp av påmeldingsfrist vil Meteorologisk institutt ta forbehold om 50 % betaling av kursavgift.

Deltakere: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs det ikke er nok påmeldte til. Skulle nevnte kurstidspunkt ikke passe, vil vi være positive til alternative tidspunkt forutsatt påmelding av minimum 4 deltakere til hvert kurs.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/mineralvann og lignende.
 

\\

Qualifications: Good general education (high school), desired practice from maritime environment, aviation environment or similar.

Registration: As soon as possible, and no later than 14 days before the course starts. Registration is mandatory. 

Cancellation: If cancellation of course takes place after the deadline, Norwegian Meteorological Institute will reserve the right to 50% payment of the course fee. 

Participants: We reserve the right to cancel courses where there are not enough participants. If the given date not fit, we will be positive for alternative time, provided that registration of a minimum of 4 participants for each course.

Course fee includes course materials, lunch, coffee / soft drinks

 

Kontakt | Contact

Trond H. Wikne, t.: +47 22 96 30 54, e-poste-mail (fornavn.etternavn[a]met.no).

 

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet