Kurs i værobservering

Vi arrangerer obligatoriske kurs i værobservering hver vinter/ vår og høst.

Dette er obligatoriske kurs for personell som tar observasjoner i forbindelse med helikoptertrafikk og gir informasjon direkte til helikopterpiloter og/eller helikopterselskap. Gjelder for plattformer og flyttbare installasjoner på norsk kontinentalsokkel.

Kursene bygger på forskrift om Flyværtjeneste, vedlegg 3 - Krav til kompetanse og opplæring, som finnes i Lovdata.

Vi tilbyr følgende kurs

  • METAR1: Grunnleggende opplæring, teori og praktisk del
  • METAR2: Periodisk faglig oppdatering (PFO) kurs
  • Synop Ship del 1: Grunnkurs
  • Synop Ship del 2: Repetisjonskurs

Her finner du rammeverk og retningslinjer for METAR-kursene.

METAR1: grunnleggende opplæring

Dette kurset er en grunnleggende opplæring, og består av en teoretisk del på 4 dager og en praktisk del på 5 dager inkludert eksamen.
75% av eksamen må være riktig for at eksamen er bestått og kursbevis for grunnleggende opplæring blir utstedt.

Kursinnhold: Her er detaljert beskrivelse av innhold i kurset.

METAR2 - Periodisk faglig oppdatering (PFO)

Dette kurset er et obligatorisk årlig repetisjonskurs for alt personell som rapporterer METAR værobservasjon til helikoptertrafikken og/eller til AVINOR/Meteorologisk institutt og som har avlagt eksamen i METAR1 grunnleggende opplæring, teori og praktisk del.
Kurset gjennomføres på en dag, og inneholder både teoretisk og praktisk oppdatering og tar opp eventuelle endringer i regelverket eller praksis.

For alle kurs gjelder følgende:

Kvalifikasjoner: God allmennutdanning (videregående), ønsket praksis fra maritimt miljø, luftfartsmiljø eller lignende

Påmelding: Snarest og senest 14 dager før kursstart. Bindende påmelding.

Avbestilling: Ved avbestilling av kursplass etter utløp av påmeldingsfrist vil Meteorologisk institutt ta forbehold om 50 % betaling av kursavgift.

Deltakere: Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs det ikke er nok påmeldte. Skulle nevnte kurstidspunkt ikke passe, vil vi være positive til alternative tidspunkt forutsatt påmelding av minimum 4 deltakere til hvert kurs.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj, kaffe/mineralvann og lignende.

Kontakt for påmelding:

Trond H. Wikne, tlf 22 96 30 54, e-post (fornavn.etternavn[a]met.no).

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet