Korttidsvarsler, langtidsvarsler – hva er forskjellen?

Korttidsvarsler


Vi utarbeider ”korttidsvarsler” som har en gyldighetsperiode på 1-2 døgn, 24-48 timer. Disse er detaljerte når det gjelder å beskrive værets variasjon i løpet av gyldighetsperioden, samtidig som værvariasjonen i de forskjellige landsdelene, fylkene og distriktene beskrives. Disse varslene oppdateres når meteorologene får ny informasjon (observasjoner, prognoser, beregninger). 3-4 ganger i døgnet foreligger det nye korttidsvarsler.

Du finner korttidsvarslene som "Meteorologens varsel" på yr.no for hvert enkelt sted du søker på.

Langtidsvarsler


”Langtidsvarslene” utarbeides en gang i døgnet og foreligger ca. kl. 12 alle ukedager. Varslene angir værutviklingen i dagene som kommer etter korttidsvarselperioden. Til sammen dekker de to varslene en periode på ca. 7 dager. På yr.no får du varsel for 10 dager fram i tid. Meteorologene tar ikke i sine tekstvarsler å kommenterer de siste dagene, selv om vi har modeller som kan gjøre beregninger lenger fram i tid.

Detaljeringsgraden avtar utover i varslingsperioden pga. økende usikkerhet, men graden av usikkerhet kan variere fra værsituasjon til værsituasjon.

Du finner langtidsvarslene som "Meteorologens varsel" på yr.no for hvert enkelt sted du søker på.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet