Vigra (Møre og Romsdal)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Vigra i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 22 m o.h og har observert sidan juli 1958.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare 1 1 2 5 19 28 31 31 27 18 5 2
170
20 oC eller høgare - - - 0 1 2 2 2 1 0 - -
8
25 oC eller høgare - - - - - 0 0 0 - - - -
1
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 13 12 11 5 0 - - - - 0 4 10
56
lågare enn -10 oC 0 - - - - - - - - - - -
0
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 7 6 4 1 - - - - - - 2 5
25
lågare enn -10 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare 0 - 0 1 7 18 29 30 19 8 2 0
113
20 oC eller høgare - - - - - 0 0 0 - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 21 18 19 18 15 17 18 20 22 22 21 23
235
3 mm eller meir 13 11 11 8 6 7 8 10 14 14 14 14
130
10 mm eller meir 4 3 3 2 2 2 2 4 6 6 6 6
45
25 mm eller meir 0 0 0 0 - 0 0 0 1 1 1 1
5
40 mm eller meir 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 0
1
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
frisk bris eller meir 22 19 18 15 14 12 10 11 14 18 19 23
194
liten kuling eller meir 15 12 10 7 5 4 2 3 7 11 11 15
102
stiv kuling eller meir 8 5 4 2 1 1 0 1 3 5 5 7
41
sterk kuling eller meir 3 2 1 0 0 0 - 0 1 1 1 3
13

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet