Takle (Sogn og Fjordane)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Takle i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 38 m o.h og har observert sidan 1950.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare 0 0 1 7 23 29 31 31 27 15 4 2
170
20 oC eller høgare - - - - 1 3 6 4 0 0 - -
14
25 oC eller høgare - - - - - 0 0 0 - - - -
1
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 14 15 13 7 1 - - - 0 2 7 13
71
lågare enn -10 oC 1 0 - - - - - - - - - 0
1
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 10 10 5 1 - - - - - 0 3 7
35
lågare enn -10 oC 0 - - - - - - - - - - 0
0
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare 0 0 0 1 12 24 30 30 17 6 1 0
122
20 oC eller høgare - - - - - 0 1 1 - - - -
1
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 22 19 20 17 16 17 18 19 21 23 21 23
235
3 mm eller meir 17 14 15 10 10 10 10 13 15 17 17 18
165
10 mm eller meir 12 9 9 6 4 5 5 7 10 11 11 12
101
25 mm eller meir 6 4 4 2 1 1 1 2 5 5 6 6
44
40 mm eller meir 3 2 1 1 0 0 0 1 2 2 3 3
19
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller meir 15 12 11 7 4 4 3 3 6 11 11 14
99
liten kuling eller meir 10 7 6 3 2 1 1 1 3 5 6 8
50
stiv kuling eller meir 5 4 3 1 1 0 0 0 1 2 3 4
23
sterk kuling eller meir 2 1 1 0 0 0 - - 0 1 1 1
7
                         
 
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller meir 11 12 7 1 - - - - - 0 1 5
38
25 cm eller meir 4 4 1 - - - - - - - 0 1
9
50 cm eller meir 0 2 - - - - - - - - - -
2

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet