Sola (Rogaland)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Sola i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 7 m o.h og har observert siden juli 1935.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 0 0 2 11 27 30 31 31 30 23 6 1
192
20 oC eller høyere - - - 0 3 5 8 7 1 0 - -
25
25 oC eller høyere - - - 0 0 1 1 2 - - - -
4
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 15 15 12 7 1 - - - 0 2 8 12
72
lavere enn -10 oC 2 1 0 - - - - - - - 0 1
5
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 9 9 4 0 - - - - - - 3 7
32
lavere enn -10 oC 1 0 - - - - - - - - 0 0
1
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høyere - - 0 2 15 27 31 31 24 11 1 0
141
20 oC eller høyere - - - 0 0 0 1 1 0 - - -
3
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 21 18 19 16 16 15 16 19 21 22 21 22
226
3 mm eller mer 11 9 8 6 6 7 7 9 12 13 13 12
113
10 mm eller mer 3 3 3 1 2 2 3 4 5 5 5 4
40
25 mm eller mer 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
4
40 mm eller mer 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
1
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 19 14 18 15 15 14 12 14 16 17 17 19
190
liten kuling eller mer 12 8 11 7 6 4 4 4 7 10 10 12
95
stiv kuling eller mer 5 3 4 2 1 1 0 1 1 3 4 5
29
sterk kuling eller mer 2 1 1 0 0 - - 0 0 1 1 1
7
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 5 4 1 0 - - - - - - 0 3
12
25 cm eller mer 0 - - - - - - - - - - 0
1
50 cm eller mer - - - - - - - - - - - -
-

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet