Fjærland - Skarestad (Sogn og Fjordane)

Tabellen nedanfor syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Fjærland i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 10 m o.h og har observert sidan 1952.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare 0 0 1 9 28 30 31 31 26 11 2 0
169
20 oC eller høgare - - - - 5 12 16 10 1 0 - -
44
25 oC eller høgare - - - - 0 3 5 2 - - - -
11
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 22 21 19 12 2 0 - - 1 6 15 21
118
lågare enn -10 oC 7 6 3 0 - - - - - - 2 5
23
lågare enn -20 oC 1 0 - - - - - - - - - 0
1
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 17 17 10 2 - - - - - 2 10 15
72
lågare enn -10 oC 3 2 0 - - - - - - - 1 3
9
lågare enn -20 oC 0 - - - - - - - - - - 0
0
10 oC eller høgare - - - 0 14 26 31 30 14 2 0 -
116
20 oC eller høgare - - - - 0 0 1 1 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 20 16 17 14 14 15 17 19 22 21 20 21
218
3 mm eller meir 14 12 11 8 7 8 9 11 14 15 13 16
137
10 mm eller meir 8 6 6 3 2 3 3 5 7 8 8 10
68
25 mm eller meir 3 2 2 1 0 0 0 1 3 3 3 3
20
40 mm eller meir 1 1 1 0 - 0 0 0 1 1 1 1
6
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller meir 3 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2
14
liten kuling eller meir 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
6
stiv kuling eller meir 1 0 0 0 0 - - - 0 0 0 1
2
sterk kuling eller meir 0 0 0 - - - - - 0 - 0 0
1
                         
 
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller meir 27 26 31 20 1 - - - - 1 9 23
136
25 cm eller meir 21 24 28 14 1 - - - - - 3 11
101
50 cm eller meir 13 16 18 7 0 - - - - - 1 6
60

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet