Bergen - Florida (Hordaland)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Bergen i perioden 1971-2000 (nedbør 1983-2000). Stasjonen ligg 12 m o.h og har observert sidan 1949.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare 1 0 2 11 27 30 31 31 29 21 6 1
190
20 oC eller høgare - - - 0 4 6 9 7 2 0 - -
28
25 oC eller høgare - - - 0 0 1 2 2 0 - - -
5
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 13 13 9 4 - - - - 0 1 6 11
57
lågare enn -10 oC 1 - - - - - - - - - - 0
1
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 8 7 3 0 - - - - - 0 3 7
28
lågare enn -10 oC 0 - - - - - - - - - - 0
0
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare 0 0 0 3 16 26 31 31 22 10 1 0
140
20 oC eller høgare - - - 0 0 1 1 2 0 - - -
4
                         
 
Nedbør
jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 23 20 22 18 16 17 18 20 21 24 21 23
242
3 mm eller meir 17 14 14 10 9 10 11 13 13 16 14 17
158
10 mm eller meir 10 7 9 5 3 4 5 7 8 10 8 11
86
25 mm eller meir 3 2 2 1 1 1 1 2 3 3 2 3
24
40 mm eller meir 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1
7
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller meir 16 12 16 12 9 6 5 7 10 13 14 16
137
liten kuling eller meir 8 5 7 4 3 1 1 1 3 5 6 7
52
stiv kuling eller meir 3 1 1 1 0 0 - 0 0 1 1 2
11
sterk kuling eller meir 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0
1
                         
 
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller meir 5 5 3 0 - - - - - 0 0 3
16
25 cm eller meir 2 0 0 - - - - - - - - 1
3
50 cm eller meir 0 - - - - - - - - - - -
0

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet