Vardø (Finnmark)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Vardø i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 14 m o.h og har observert siden januar 1867.Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - - - 0 2 9 19 20 9 1 0 -
59
20 oC eller høyere - - - - - 0 1 0 - - - -
2
25 oC eller høyere - - - - - 0 0 - - - - -
0
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 30 27 29 23 9 1 - - 1 12 25 29
185
lavere enn -10 oC 7 7 3 0 - - - - - 0 1 5
22
lavere enn -20 oC 0 - - - - - - - - - - -
0
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 28 25 25 18 4 0 - - 0 7 19 25
149
lavere enn -10 oC 3 3 1 - - - - - - - 0 2
7
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høyere - - - - 0 3 10 11 3 0 - -
26
20 oC eller høyere - - - - - 0 0 - - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 23 19 19 19 17 16 14 17 18 22 20 22
226
3 mm eller mer 7 6 4 4 3 5 5 5 6 7 7 6
65
10 mm eller mer 1 1 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1
11
25 mm eller mer 0 0 - - - 0 0 0 0 0 - -
1
40 mm eller mer - - - - - 0 - 0 - - - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
frisk bris eller mer 27 24 24 19 13 10 9 8 15 22 24 27
223
liten kuling eller mer 20 19 17 10 6 4 3 3 7 14 16 19
136
stiv kuling eller mer 11 9 8 4 1 1 1 1 2 6 7 10
60
sterk kuling eller mer 4 3 2 1 0 0 - 0 1 2 2 3
18

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet