Tromsø (Troms)

Tabellene nedenfor viser det gjennomsnittlige antall dager med ulike værforhold for Tromsø i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 100 m o.h og har observert siden juli 1920.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - - - 0 8 21 28 27 13 2 0 -
99
20 oC eller høyere - - - - 0 3 5 3 0 - - -
11
25 oC eller høyere - - - - - 0 1 0 - - - -
1
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 28 25 27 21 7 0 - - 2 13 23 27
173
lavere enn -10 oC 6 5 3 1 - - - - - - 1 4
20
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 25 22 22 13 1 - - - 0 8 18 22
131
lavere enn -10 oC 3 2 0 - - - - - - - 0 1
7
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høyere - - - - 2 11 21 18 4 1 - -
58
20 oC eller høyere - - - - - 0 1 0 - - - -
1
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 20 18 16 18 17 16 18 19 22 22 19 21
226
3 mm eller mer 11 10 7 7 6 6 8 9 10 13 10 12
109
10 mm eller mer 4 3 2 2 1 1 2 3 3 5 3 4
33
25 mm eller mer 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
2
40 mm eller mer - - 0 - 0 - - - - - 0 -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 14 12 11 7 5 3 2 2 4 9 10 13
92
liten kuling eller mer 6 4 4 2 1 1 0 0 1 3 3 5
27
stiv kuling eller mer 1 1 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1
5
sterk kuling eller mer 0 0 0 - - - - - - 0 0 0
1
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 31 28 31 30 14 0 - - 1 7 19 28
188
25 cm eller mer 28 28 31 29 11 0 - - 0 3 10 20
160
50 cm eller mer 19 25 31 27 8 0 - - - 1 3 12
124

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet