Skrova (Nordland)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Skrova i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 11 m o.h og har observert sidan 1933.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare - - - 1 9 21 30 30 20 6 0 0
116
20 oC eller høgare - - - - 0 2 5 2 0 - - -
10
25 oC eller høgare - - - - - 0 1 0 - - - -
1
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 21 20 19 12 1 - - - 0 3 11 18
103
lågare enn -10 oC 0 0 0 - - - - - - - - 0
0
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 15 14 12 6 0 - - - - 1 6 13
67
lågare enn -10 oC 0 0 - - - - - - - - - 0
0
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare - - - 0 4 13 25 27 12 2 0 -
82
20 oC eller høgare - - - - - 0 1 0 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 22 20 18 17 16 14 15 17 20 22 20 22
223
3 mm eller meir 8 7 6 6 5 4 6 7 8 11 9 10
87
10 mm eller meir 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2
19
25 mm eller meir 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
40 mm eller meir - - - - - - - - 0 0 0 -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller meir 26 23 24 19 17 15 14 15 18 24 23 25
243
liten kuling eller meir 19 17 16 11 8 7 6 8 11 16 16 18
151
stiv kuling eller meir 11 9 8 4 3 2 2 3 4 8 8 10
70
sterk kuling eller meir 5 4 2 1 0 0 0 1 1 3 3 4
23
                         
 
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller meir 18 16 16 8 1 - - - 0 2 6 14
80
25 cm eller meir 5 6 4 0 - - - - - - 2 3
19
50 cm eller meir 1 1 0 - - - - - - - 0 1
4

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet