Leka (Nord-Trøndelag)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Leka i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 47 m o.h og har observert sidan mai 1940.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare 0 - 0 4 15 25 31 30 23 9 1 0
138
20 oC eller høgare - - - - 1 4 6 4 1 - - -
16
25 oC eller høgare - - - - 0 1 1 0 - - - -
2
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 21 20 19 13 2 0 - - 1 5 14 20
114
lågare enn -10 oC 4 3 2 0 - - - - - - 1 3
14
lågare enn -20 oC 0 0 - - - - - - - - - -
0
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 15 13 11 4 0 - - - - 2 8 14
66
lågare enn -10 oC 1 1 0 - - - - - - - 0 1
3
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare - - - 1 7 16 27 27 12 3 0 -
92
20 oC eller høgare - - - - 0 0 1 1 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 21 18 18 18 17 18 20 21 21 22 20 22
235
3 mm eller meir 14 11 11 9 8 8 10 11 14 15 13 15
138
10 mm eller meir 5 4 4 3 2 3 4 4 6 6 5 6
50
25 mm eller meir 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1
8
40 mm eller meir 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
frisk bris eller meir 15 13 11 8 6 6 4 6 9 11 11 14
114
liten kuling eller meir 10 8 7 4 2 2 1 2 5 7 7 9
63
stiv kuling eller meir 7 5 4 2 1 1 0 1 2 5 4 6
37
sterk kuling eller meir 3 3 2 1 0 0 0 0 1 2 2 3
18

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet