Karasjok (Finnmark)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Karasjok i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 129 m o.h og har observert siden februar 1876.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - - - 0 8 24 30 28 13 1 - -
104
20 oC eller høyere - - - - 1 6 11 5 0 - - -
22
25 oC eller høyere - - - - 0 1 3 1 - - - -
5
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 31 28 30 26 16 1 0 2 11 23 29 31
227
lavere enn -10 oC 25 22 19 11 1 - - - 0 7 18 24
126
lavere enn -20 oC 18 14 9 3 0 - - - - 1 10 16
71
lavere enn -30 oC 9 6 2 0 - - - - - - 3 8
28
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 30 26 29 20 3 - - - 2 16 26 29
182
lavere enn -10 oC 20 16 11 2 - - - - - 3 12 18
83
lavere enn -20 oC 11 8 3 - - - - - - 0 5 10
37
10 oC eller høyere - - - - 2 15 25 17 4 0 - -
62
20 oC eller høyere - - - - - 1 2 0 - - - -
3
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 15 12 12 10 11 14 14 16 16 15 15 15
166
3 mm eller mer 1 1 1 1 3 5 6 6 5 4 2 2
36
10 mm eller mer 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 0 -
6
25 mm eller mer - - - - - - 0 0 0 0 - -
1
40 mm eller mer - - - - - - 0 - - - - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 1 1 1 1 0 0 - 0 0 1 0 0
4
liten kuling eller mer 0 0 0 0 - - - 0 0 0 0 -
1
stiv kuling eller mer - - - - - - - - - 0 - -
0
sterk kuling eller mer - - - - - - - - - 0 - -
0
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 31 28 31 29 10 0 - - 0 9 25 30
194
25 cm eller mer 25 26 29 25 5 - - - - 1 7 17
135
50 cm eller mer 8 14 16 10 1 - - - - - 1 2
52

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet