Bodø (Nordland)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Bodø i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 11 m o.h og har observert siden 1953.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 0 - - 2 13 22 30 30 22 7 1 0
128
20 oC eller høyere - - - - 1 3 6 3 1 - - -
14
25 oC eller høyere - - - - - 1 1 0 - - - -
2
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 24 21 21 14 2 0 - - 1 6 16 21
126
lavere enn -10 oC 3 3 1 0 - - - - - - 0 3
9
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 18 16 14 6 - - - - - 2 10 16
82
lavere enn -10 oC 1 1 0 - - - - - - - 0 1
3
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høyere - - - 0 6 15 26 26 11 2 - -
86
20 oC eller høyere - - - - 0 0 1 1 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 20 18 17 17 17 17 19 20 21 21 19 21
225
3 mm eller mer 10 8 7 6 6 6 8 9 11 13 11 11
106
10 mm eller mer 2 1 2 1 2 2 2 3 4 5 3 3
29
25 mm eller mer 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
3
40 mm eller mer 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0
1
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
frisk bris eller mer 28 25 26 19 18 15 11 13 18 23 26 27
249
liten kuling eller mer 22 18 17 10 7 6 4 6 9 16 18 21
153
stiv kuling eller mer 14 10 8 4 2 1 1 2 4 8 9 12
74
sterk kuling eller mer 5 4 3 1 0 0 - 0 1 3 3 5
24

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet