Bardufoss (Troms)

Tabellene nedenfor viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Bardufoss i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 76 m o.h og har observert siden 1941.Click for English translation

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - - 0 1 12 24 30 29 16 3 0 0
116
20 oC eller høyere - - - - 1 5 10 5 1 - - -
22
25 oC eller høyere - - - - 0 1 2 1 - - - -
4
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 30 26 29 23 10 0 - 1 7 19 27 29
201
lavere enn -10 oC 20 17 15 6 0 - - - 0 4 13 18
93
lavere enn -20 oC 8 6 3 0 - - - - - 0 3 7
28
lavere enn -30 oC 1 0 0 - - - - - - - - 0
1
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 27 23 24 14 1 - - - 1 12 23 25
150
lavere enn -10 oC 13 11 5 0 - - - - - 1 7 12
49
lavere enn -20 oC 4 2 0 - - - - - - 0 1 3
10
10 oC eller høyere - - - - 3 16 25 21 4 1 0 -
70
20 oC eller høyere - - - - 0 1 1 0 - - - -
3
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 18 16 14 15 15 16 17 20 21 20 18 19
207
3 mm eller mer 8 7 5 4 4 4 6 8 7 8 7 8
75
10 mm eller mer 2 1 1 0 0 1 1 2 2 2 1 2
15
25 mm eller mer 0 - 0 - - - 0 0 0 0 0 0
1
40 mm eller mer - - 0 - - - - 0 - - 0 -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 6 6 5 4 3 2 1 1 2 4 4 5
43
liten kuling eller mer 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
11
stiv kuling eller mer 1 0 0 - - - - - - 0 0 0
2
sterk kuling eller mer 0 0 - - - - - - - 0 - 0
0
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 30 28 31 27 8 0 - - 0 7 19 27
179
25 cm eller mer 24 25 27 22 5 - - - - 1 7 15
126
50 cm eller mer 12 16 17 13 3 - - - - 0 1 6
68

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet