Andøya (Nordland)

Tabellen syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Andøya i perioden 1971-2000. Stasjonen ligg 10 m o.h og har observert sidan januar 1958.

Click for English translation

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare - - - 1 7 16 27 28 15 4 0 0
96
20 oC eller høgare - - - - 0 2 2 2 0 - - -
5
25 oC eller høgare - - - - - 0 0 0 - - - -
0
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 26 23 25 18 5 0 - - 1 9 19 23
149
lågare enn -10 oC 4 4 3 1 0 - - - - 0 0 3
15
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lågare enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 20 18 18 10 1 - - - 0 3 12 17
99
lågare enn -10 oC 1 1 0 - - - - - - - - 0
2
lågare enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høgare - - - - 2 9 19 20 6 1 - -
56
20 oC eller høgare - - - - - 0 0 - - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 21 19 18 19 17 16 17 18 21 22 20 22
231
3 mm eller meir 12 10 9 8 7 6 7 9 10 14 11 13
115
10 mm eller meir 3 3 2 2 1 1 2 2 3 5 3 3
30
25 mm eller meir 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3
40 mm eller meir 0 - 0 - - - 0 - 0 0 0 0
1
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
frisk bris eller meir 25 23 21 18 15 15 10 11 13 20 21 24
216
liten kuling eller meir 19 16 14 10 6 6 4 5 6 13 13 18
128
stiv kuling eller meir 10 9 7 4 2 1 1 1 2 6 7 10
59
sterk kuling eller meir 4 4 3 1 0 0 0 0 1 2 2 4
21

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet