Skåbu (Oppland)

Tabellane nedanfor syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Skåbu i perioden 1971-2000. Skåbu målestasjon ligg 890 m o.h og har observert sidan oktober 1968.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
Maksimumstemperatur
10 oC eller høgare - 0 0 2 16 26 31 30 16 3 0 - 122
20 oC eller høgare - - - - 1 4 8 4 0 - - - 17
25 oC eller høgare - - - - - 0 1 0 - - - - 1
Minimumstemperatur
lågare enn 0 oC 31 28 31 25 11 2 0 1 9 21 28 30 218
lågare enn -10 oC 17 16 10 4 0 - - - - 1 8 15 70
lågare enn -20 oC 2 1 0 - - - - - - - - 1 4
lågare enn -30 oC 0 - - - - - - - - - - 0 0
Døgnmiddeltemperatur
lågare enn 0 oC 29 27 27 17 3 - - - 1 12 25 28 169
lågare enn -10 oC 9 9 3 0 - - - - - 0 4 8 33
lågare enn -20 oC 1 0 - - - - - - - - - 0 1
10 oC eller høgare - - - 0 4 12 21 14 2 0 - - 53
20 oC eller høgare - - - - - 0 - 0 - - - - 0
                           

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
0,1 mm eller meir 11 8 10 8 8 13 13 12 10 10 11 11 125
3 mm eller meir 5 3 4 3 4 7 7 7 5 5 5 4 60
10 mm eller meir 1 0 0 1 1 2 2 2 1 1 1 1 13
25 mm eller meir - - - 0 0 0 0 0 0 0 - - 1
40 mm eller meir - - - - - 0 - 0 - - - - 0
                           

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
frisk bris eller meir 4 3 4 5 4 6 5 5 6 4 3 4 51
liten kuling eller meir 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 17
stiv kuling eller meir 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
sterk kuling eller meir 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1
                           
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des år
5 cm eller meir 31 28 31 30 13 - - - 0 6 23 31 193
25 cm eller meir 30 28 31 28 6 - - - 0 1 11 25 159
50 cm eller meir 21 25 29 20 2 - - - - - 3 7 105

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet