Rygge (Østfold)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Rygge i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 40 m o.h og har observert siden 1955.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 0 0 2 12 29 30 31 31 29 17 3 0
184
20 oC eller høyere - - - 0 5 12 20 14 1 0 - -
52
25 oC eller høyere - - - - 1 3 4 3 0 - - -
11
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 23 22 21 13 1 0 - - 2 7 17 23
130
lavere enn -10 oC 8 7 3 0 - - - - - - 2 6
26
lavere enn -20 oC 1 1 0 - - - - - - - - 1
3
lavere enn -30 oC - 0 - - - - - - - - - -
0
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 19 18 12 2 - - - - - 2 11 17
79
lavere enn -10 oC 4 3 1 - - - - - - - 0 3
11
lavere enn -20 oC 0 0 - - - - - - - - - 0
0
10 oC eller høyere - - 0 1 17 29 31 31 19 6 0 -
134
20 oC eller høyere - - - - 0 1 3 2 - - - -
6
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 18 13 14 12 12 15 14 16 16 18 18 17
182
3 mm eller mer 6 5 6 5 5 6 6 7 8 9 8 7
78
10 mm eller mer 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 3 2
27
25 mm eller mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
3
40 mm eller mer - - - - - - 0 0 0 0 - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 9 6 7 8 7 7 6 6 7 8 8 9
87
liten kuling eller mer 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3
21
stiv kuling eller mer 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 1
2
sterk kuling eller mer 0 - 0 - - - - - - - - -
0
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 13 16 15 3 - - - - - 0 3 9
59
25 cm eller mer 5 8 6 1 - - - - - - 0 1
22
50 cm eller mer 0 1 2 - - - - - - - - -
3

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet