Rena - Haugedalen (Hedmark)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Rena i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 240 m o.h og har observert siden januar 1958.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - 0 1 10 27 30 31 31 25 7 1 -
163
20 oC eller høyere - - - 0 6 13 19 12 1 - - -
52
25 oC eller høyere - - - - 1 5 7 3 0 - - -
16
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 30 27 28 23 12 2 0 2 9 17 25 30
203
lavere enn -10 oC 18 16 10 2 - - - - - 1 8 17
74
lavere enn -20 oC 8 8 3 - - - - - - - 1 5
24
lavere enn -30 oC 1 1 0 - - - - - - - - 0
3
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 27 25 20 7 0 - - - 0 8 20 27
134
lavere enn -10 oC 13 11 3 - - - - - - 0 4 11
43
lavere enn -20 oC 4 2 0 - - - - - - - 0 2
9
10 oC eller høyere - - - 1 10 24 30 26 8 1 - -
99
20 oC eller høyere - - - - - 0 1 1 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 15 13 14 12 13 16 17 17 16 16 16 16
179
3 mm eller mer 6 4 5 5 6 8 8 8 8 7 7 7
78
10 mm eller mer 1 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1
22
25 mm eller mer - - 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -
2
40 mm eller mer - - - - 0 - 0 0 0 0 - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
4
liten kuling eller mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
1
stiv kuling eller mer 0 0 - 0 - - - 0 - - - -
0
sterk kuling eller mer - - - - - - - - - - - -
-
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 31 28 30 22 2 - - - - 2 16 28
159
25 cm eller mer 27 26 27 17 1 - - - - 1 4 17
120
50 cm eller mer 12 18 20 11 0 - - - - 0 1 5
66

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet