Lyngdal i Numedal (Buskerud)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Lyngdal i perioden 1971-2000 (for vind 1971-1995). Lyngdal målestasjon ligger 288 m o.h og har observert siden juni 1954.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 1 1 2 11 28 30 31 31 27 12 1 0
174
20 oC eller høyere - - - 0 6 12 18 12 1 0 - -
50
25 oC eller høyere - - - - 1 3 6 3 - - - -
13
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 29 26 27 20 7 0 - 0 5 13 23 29
179
lavere enn -10 oC 14 12 6 1 - - - - - 0 5 12
50
lavere enn -20 oC 3 2 1 - - - - - - - 0 2
8
lavere enn -30 oC 0 0 - - - - - - - - - -
0
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 25 22 18 5 0 - - - 0 5 18 24
117
lavere enn -10 oC 8 6 1 - - - - - - 0 2 7
25
lavere enn -20 oC 1 0 - - - - - - - - - 1
2
10 oC eller høyere - - 0 1 11 25 31 28 10 2 0 -
107
20 oC eller høyere - - - - - 0 1 1 - - - -
2
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 15 11 13 11 12 14 15 15 14 15 15 14
164
3 mm eller mer 6 4 6 5 6 8 7 7 7 8 7 6
76
10 mm eller mer 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 2 1
22
25 mm eller mer 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 0 -
3
40 mm eller mer - - - - - 0 0 0 0 0 0 -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 4 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 5
43
liten kuling eller mer 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
11
stiv kuling eller mer 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
2
sterk kuling eller mer 0 0 0 - 0 0 - - - 0 0 0
1
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 29 25 26 18 1 - - - - 2 14 26
141
25 cm eller mer 22 21 22 13 0 - - - - 1 6 14
100
50 cm eller mer 11 16 17 6 - - - - - 0 0 3
53

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet