Kjevik (Vest-Agder)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Kjevik i perioden 1971-2000. Kjevik målestasjonen ligger 12 m o.h og har observert siden 1946.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur                            
10 oC eller høyere 1 1 3 12 28 30 31 31 30 22 5 1   195
20 oC eller høyere - - - 0 4 10 18 13 1 0 - -   46
25 oC eller høyere - - - - 0 2 3 2 0 - - -   7
Minimumstemperatur                            
lavere enn 0 oC 21 20 19 11 2 - - - 1 5 13 20   111
lavere enn -10 oC 5 4 1 - - - - - - - 1 3   14
lavere enn -20 oC 0 0 0 - - - - - - - - 0   1
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -   -
Døgnmiddeltemperatur                            
lavere enn 0 oC 15 14 8 1 - - - - - 0 5 12   56
lavere enn -10 oC 2 1 0 - - - - - - - 0 1   5
lavere enn -20 oC 0 - - - - - - - - - - -   0
10 oC eller høyere 0 0 0 1 16 29 31 31 22 8 1 -   139
20 oC eller høyere - - - - - 1 2 2 - - - -   4
                             

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 20 16 16 12 12 12 11 14 16 18 19 19   186
3 mm eller mer 10 7 9 5 6 6 5 7 10 10 11 9   96
10 mm eller mer 5 3 3 2 3 3 3 4 5 6 6 4   45
25 mm eller mer 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 1 1   10
40 mm eller mer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2
                             

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 11 10 12 10 11 9 7 7 8 9 9 11   114
liten kuling eller mer 4 4 4 3 2 1 1 1 2 3 3 4   32
stiv kuling eller mer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1   4
sterk kuling eller mer 0 - - - - - - - - 0 0 0   0
                             
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 12 14 14 2 - - - - - - 2 7   51
25 cm eller mer 4 8 6 1 - - - - - - 0 2   21
50 cm eller mer 2 3 2 0 - - - - - - 0 0   6


Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet