Geilo (Buskerud)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Geilo i perioden 1971-2000 (vind 1971-1990). Geilo målestasjon ligger 810 m o.h og har observert siden september 1966.Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 0 0 - 1 14 26 31 30 16 3 0 -
121
20 oC eller høyere - - - - 0 4 8 5 0 - - -
18
25 oC eller høyere - - - - - 0 1 1 - - - -
2
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 30 27 30 25 13 2 0 1 8 18 27 29
209
lavere enn -10 oC 14 14 10 4 0 - - - - 1 7 13
63
lavere enn -20 oC 2 2 1 - - - - - - 0 0 2
7
lavere enn -30 oC 0 - - - - - - - - - - 0
0
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 27 25 26 16 2 - - - 1 9 22 26
153
lavere enn -10 oC 9 8 4 0 - - - - - 0 3 7
32
lavere enn -20 oC 1 0 0 - - - - - - - 0 1
2
10 oC eller høyere - - - - 3 12 21 15 2 0 - -
53
20 oC eller høyere - - - - - - 0 0 - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 17 13 15 11 10 12 12 13 14 15 16 16
162
3 mm eller mer 8 5 6 5 5 7 7 7 7 8 7 7
78
10 mm eller mer 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1
19
25 mm eller mer 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - 0
1
40 mm eller mer - - - - 0 - - - - - - 0
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 6 3 5 4 2 1 1 1 4 3 4 7
42
liten kuling eller mer 3 2 2 2 1 0 1 0 2 2 2 3
20
stiv kuling eller mer 1 1 1 1 0 - 0 0 1 1 1 2
8
sterk kuling eller mer 1 1 1 0 0 - - 0 0 0 0 1
5
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 31 28 31 30 11 0 - - 0 7 23 29
190
25 cm eller mer 30 28 31 28 6 - - - - 1 13 25
162
50 cm eller mer 23 24 29 22 3 - - - - 0 3 10
113

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet