Færder (Vestfold)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Færder i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 6 m o.h og har observert siden september 1885.

Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere 0 0 0 5 26 30 31 31 30 21 4 1
179
20 oC eller høyere - - - - 1 6 12 8 0 - - -
27
25 oC eller høyere - - - - - 0 1 1 - - - -
1
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 17 17 13 2 - - - - - 0 5 13
67
lavere enn -10 oC 1 1 0 - - - - - - - - 0
3
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
lavere enn -30 oC - - - - - - - - - - - -
-
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 13 15 8 1 - - - - - 0 3 9
48
lavere enn -10 oC 1 1 0 - - - - - - - - 0
1
lavere enn -20 oC - - - - - - - - - - - -
-
10 oC eller høyere - - - 1 17 30 31 31 27 13 1 -
151
20 oC eller høyere - - - - 0 1 3 3 0 - - -
6
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 15 11 13 11 11 11 11 12 13 14 15 14
150
3 mm eller mer 5 4 5 4 5 5 5 5 7 8 7 6
64
10 mm eller mer 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 2
19
25 mm eller mer 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
2
40 mm eller mer - - - - - - 0 0 0 0 0 -
0
                          ...  

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 26 22 23 21 21 22 21 23 24 26 26 27
280
liten kuling eller mer 20 15 15 13 11 12 12 13 17 19 20 21
188
stiv kuling eller mer 12 8 7 4 4 4 4 5 9 10 12 13
91
sterk kuling eller mer 4 3 2 1 1 0 1 1 2 3 4 5
27

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, bruker vi samme praksis som hos Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.


Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet