Drevsjø (Hedmark)

Tabellen viser det gjennomsnittlige antall dager med forskjellige værforhold for Drevsjø i perioden 1971-2000. Stasjonen ligger 672 m o.h og har observert siden november 1947.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høyere - - 0 2 18 26 29 29 16 3 0 -
122
20 oC eller høyere - - - - 2 6 9 5 0 - - -
21
25 oC eller høyere - - - - - 1 1 1 - - - -
2
Minimumstemperatur

lavere enn 0 oC 31 28 30 26 17 4 1 3 9 19 27 30
224
lavere enn -10 oC 20 19 15 7 0 - - - - 2 11 19
94
lavere enn -20 oC 10 9 6 1 - - - - - 0 3 8
37
lavere enn -30 oC 2 2 1 - - - - - - - 0 1
6
Døgnmiddeltemperatur

lavere enn 0 oC 29 27 27 17 2 - - - 0 10 23 28
162
lavere enn -10 oC 13 12 6 1 - - - - - 0 5 11
48
lavere enn -20 oC 4 2 1 - - - - - - 0 0 3
11
10 oC eller høyere - - - 0 5 14 23 17 3 0 - -
61
20 oC eller høyere - - - - - 0 0 0 - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller mer 16 13 15 13 13 16 16 16 16 15 16 17
180
3 mm eller mer 3 2 3 3 5 7 8 7 6 5 5 3
57
10 mm eller mer 0 0 0 1 1 3 3 2 2 1 1 0
13
25 mm eller mer - - - - 0 0 0 0 0 0 - -
1
40 mm eller mer - - - - - 0 0 0 0 - - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller mer 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 2 2
31
liten kuling eller mer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
9
stiv kuling eller mer 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0
1
sterk kuling eller mer 0 - - 0 - - - - - - - -
0
                         
 
Snødybde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller mer 31 28 31 28 8 - - - 0 3 20 30
180
25 cm eller mer 27 26 30 23 3 - - - - 1 6 18
132
50 cm eller mer 8 12 15 11 1 - - - - - 1 2
49

Tallene er avrundet til nærmeste hele tall, og derfor vil ikke alltid årsverdien stemme med summen av månedsverdiene. For å skille mellom null og små verdier, benytter vi samme praksis som Statistisk sentralbyrå, nemlig "-" for null og "0" for verdier mindre enn en halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet