Åbjørsbråten (Oppland)

Tabellane nedanfor syner det gjennomsnittlege talet på dagar med ulike vertilhøve for Åbjørsbråten i perioden 1971-2000. Åbjørsbråten målestasjon ligg 639 m o.h og har observert sidan 1922.


Temperatur jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
Maksimumstemperatur

10 oC eller høgare - - 0 3 19 28 31 31 19 4 0 -
135
20 oC eller høgare - - - - 2 6 10 5 0 0 - -
23
25 oC eller høgare - - - - - 0 1 1 - - - -
2
Minimumstemperatur

lågare enn 0 oC 30 28 30 24 11 2 0 1 7 18 27 30
207
lågare enn -10 oC 17 16 10 4 0 - - - - 1 9 15
72
lågare enn -20 oC 4 4 2 - - - - - - - 1 4
14
lågare enn -30 oC 0 0 - - - - - - - - - 0
1
Døgnmiddeltemperatur

lågare enn 0 oC 27 25 25 14 1 - - - 0 9 22 27
150
lågare enn -10 oC 10 9 3 0 - - - - - 0 4 9
36
lågare enn -20 oC 2 1 0 - - - - - - - 0 1
3
10 oC eller høgare - - - 0 5 15 26 19 3 1 - -
68
20 oC eller høgare - - - - - - 0 0 - - - -
0
                         
 

Nedbør

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
0,1 mm eller meir 16 12 15 12 12 15 16 17 15 16 15 15
174
3 mm eller meir 5 3 4 3 5 8 7 7 6 6 5 4
63
10 mm eller meir 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 1 0
15
25 mm eller meir - - - - 0 0 0 0 0 0 0 -
1
40 mm eller meir - - - - - - 0 0 - 0 - -
0
                         
 

Vind

jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des
år
frisk bris eller meir 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1
9
liten kuling eller meir 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
2
stiv kuling eller meir 0 - 0 - - - - 0 0 0 - 0
0
sterk kuling eller meir - - - - - - - - - - - -
-
                         
 
Snødjupn jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des ... år
5 cm eller meir 31 28 31 26 5 - - - 0 5 21 30
176
25 cm eller meir 28 27 30 23 2 - - - - 1 8 21
139
50 cm eller meir 16 20 26 15 1 - - - - 0 2 4
83

Tala er runda av til næraste heile tal, og difor vil ikkje alltid årsverdien stemme overeins med summen av månedsverdiane. For å skilje mellom null og små verdiar, nyttar vi same praksis som Statistisk sentralbyrå, nemleg "-" for null og "0" for verdiar mindre enn ein halv.
Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet