Nord-Norge siden 1900

Vær og klima i Nord-Norge har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Nord-Norge som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Nord - Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1985 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet.

Etter 1985 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

Grafer for sesonger og måneder

Grafen over viser temperaturutviklingen år for år, under kan du se på grafer for sesonger og måneder.

 

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Nord-Norge de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjenomgående trend for hele perioden, men spesielt tydelig for de drøyt siste 20 årene.

Grafer for sesonger og måneder

Grafen over viser nedbørutviklingen år for år, under kan du se på grafer for sesonger og måneder.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet