Agder siden 1900

Vær og klima i Agder har variert stort i gjennom historien.

For perioden 1900 og frem til i dag har Meteorologisk institutt så gode måleserier at vi er i stand til å lage en kurve for hvordan temperatur og nedbør har vært for Agder som helhet relativt til normalen.

Temperatur

Hovedtendensen i temperaturutviklingen for Agder de siste drøyt 100 år er at det har blitt varmere. Fra 1900 frem til cirka 1988 lå temperaturen jevnt nær normalen, med en kortvarig varmere periode på 30 tallet og i starten av århundret.

Etter 1988 og frem til idag har temperaturen vært jevnt varmere enn normalen, med en tendens til fortsatt oppvarming.

Grafer for sesonger og måneder

Grafen over viser temperaturutviklingen år for år, under kan du se på grafer for sesonger og måneder.

 

Nedbør

Hovedtendensen i utviklingen av nedbør i Agder de siste drøyt 100 år er at det har blitt våtere. Dette er en gjenomgående trend for hele perioden.

Grafer for sesonger og måneder

Grafen over viser nedbørutviklingen år for år, under kan du se på grafer for sesonger og måneder.

 

Bookmark and Share
Idium Portalserver 3.0Idium webpublisering
Nettstedssikkerhet